เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายภูมี ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเข้า/ส่งออก เชื้อเพลิงถ่านหิน (Code of Practice ; CoP) ณ ห้องนครา 3 บอลรูม 1 โรงแรมเรือรัษฎา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดตรัง

Topic

     วันนี้ (28 สิงหาคม 2562) นายภูมี  ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเข้า/ส่งออก เชื้อเพลิงถ่านหิน (Code of Practice ; CoP) ณ ห้องนครา 3 บอลรูม 1 โรงแรมเรือรัษฎา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดตรัง

     การประชุมในครั้งนี้เป็นการนำเสนอรายละเอียดประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเข้า/ส่งออกเชื้อเพลิงถ่านหิน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม และสรุปการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 20 คน

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 2,461,696
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 15,800