เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายสันติ ทองวิลาศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตพื้นที่สัมปทาน แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L29/50 ของบริษัท โรงกลั่นน้ำมัน ทีพีไอ (1997) จำกัด ตามนโยบายของบริษัท ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

Topic

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายสันติ ทองวิลาศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตพื้นที่สัมปทาน แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L29/50 ของบริษัท โรงกลั่นน้ำมัน ทีพีไอ (1997) จำกัด ตามนโยบายของบริษัท ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป โดยมีการจัดสรรทุนให้กับตัวแทนนักเรียนจาก 23 โรงเรียน ในอำเภอด่านขุนทด และอำเภอขามทะเลสอ จำนวน 584 ทุน รวมเป็นเงิน 584,000บาท

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 2,462,562
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 15,801