เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายสันติ ทองวิลาศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะผู้นำชุมชน ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะทำงานไตรภาคีจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมเดอะลอฟต์ ซีไซด์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Topic

วันนี้ (21 สิงหาคม 2562) นายสันติ ทองวิลาศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะผู้นำชุมชน ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะทำงานไตรภาคีจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมเดอะลอฟต์ ซีไซด์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุม แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นต่าง ๆ อาทิ สถานการณ์พลังงาน ภารกิจสำคัญของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ อยู่ภายใต้การดำเนินโครงการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ในกิจกรรมรักษาเครือข่ายคณะทำงานไตรภาคี กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2562 โดยจะมีการประชุมคณะผู้นำชุมชน ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะทำงานไตรภาคีจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมเดอะลอฟต์ ซีไซด์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี และจะนำคณะเดินทางไปศึกษาดูงานด้านพลังงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี อาทิ การศึกษาดูงานด้านพลังงาน ณ โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ และการศึกษาดูงานด้านโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 30 คน

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 2,461,950
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 15,800