เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562 “โครงการบูรณาการการทำงานเชิงพื้นที่ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่เป้าหมาย (Flagship Project)” ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน

Topic

 วันนี้ (19 สิงหาคม 2562) นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562 “โครงการบูรณาการการทำงานเชิงพื้นที่ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่เป้าหมาย (Flagship Project)” ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน โดยมีนายวรากร พรหโมบล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กล่าวรายงาน และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ 
โดยการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ ฯ  ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินโครงการต่อไป รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานร่วมกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 35 คน ได้แก่ พลังงานจังหวัด ตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัด และเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 2,462,571
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 15,801