เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายภูมี ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเข้า/ส่งออก เชื้อเพลิงถ่านหิน (Code of Practice ; CoP) ณ ห้องจันผา โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Topic

วันนี้ (14 สิงหาคม 2562) นายภูมี ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเข้า/ส่งออก เชื้อเพลิงถ่านหิน (Code of Practice ; CoP) ณ ห้องจันผา โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนายวุฒิพงษ์ คงเพชรศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มแร่เชื้อเพลิงธรรมชาติทางเลือก เป็นผู้กล่าวรายงาน
การประชุมในครั้งนี้เป็นการนำเสนอรายละเอียดประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเข้า/ส่งออก 
เชื้อเพลิงถ่านหิน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม และสรุปการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 30 คน ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นต่อเนื่องในจังหวัดอยุธยา และจังหวัดตรัง ต่อไป

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 2,462,270
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 15,800