เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายภูมี ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเข้า/ส่งออก เชื้อเพลิงถ่านหิน (Code of Practice ; CoP) ณ ห้อง nusa 4 โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

Topic

          วันนี้ (7 สิงหาคม 2562) นายภูมี ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเข้า/ส่งออก เชื้อเพลิงถ่านหิน (Code of Practice ; CoP) ณ ห้อง nusa 4 โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายวุฒิพงษ์ คงเพชรศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มแร่เชื้อเพลิงธรรมชาติทางเลือก เป็นผู้กล่าวรายงาน

          การประชุมในครั้งนี้เป็นการนำเสนอรายละเอียดประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเข้า/ส่งออก เชื้อเพลิงถ่านหิน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม และสรุปการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 40 คน ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นต่อเนื่องในจังหวัดลำปาง จังหวัดอยุธยา และจังหวัดตรัง ต่อไป

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 2,462,282
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 15,800