เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (International Conference & Workshop on Clean Coal Technology 2019) ณ โรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตัน กรุงเทพฯ

Topic

วันนี้ (1 สิงหาคม 2562) นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (International Conference & Workshop on Clean Coal Technology 2019) ณ โรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตัน กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนบริษัท หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องด้านเชื้อเพลิงถ่านหิน ทั้งในและต่างประเทศ รวมผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน 

การจัดการประชุมนานาชาติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกในกลุ่มอาเซียนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ มุมมอง ความรู้ และแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อนำไปสู่การเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงถ่านหิน ให้เป็นพลังงานทางเลือกที่สำคัญ เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานภายในประเทศของกลุ่มสมาชิกอาเซียน

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 1,549,646
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 11,816