เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานไตรภาคีจังหวัดสงขลา ณ ห้องเจมินี่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

Topic

     วันนี้ (31 กรกฎาคม 2562) นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานไตรภาคีจังหวัดสงขลา  ณ ห้องเจมินี่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมในประเด็น ต่าง ๆ อาทิ การรายงานสถานการณ์พลังงาน ภารกิจสำคัญของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ การดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นต้น
     สำหรับการประชุมคณะทำงานไตรภาคีจังหวัดสงขลาในครั้งนี้ อยู่ภายใต้การดำเนินโครงการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในกิจกรรมรักษาเครือข่ายคณะทำงานไตรภาคี กิจกรรมศึกษาดูงานด้านพลังงานแก่คณะทำงานไตรภาคีจังหวัดสงขลา กำหนดจัดขึ้น จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 โดยในวันแรกเป็นการประชุมคณะทำงานไตรภาคี  ณ ห้องเจมินี่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ และจะนำคณะเดินทางไปจังหวัดระยอง เพื่อศึกษาดูงานด้านพลังงาน จำนวน 2 วัน อาทิ ศึกษาดูงานการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม และการอยู่ร่วมกันกับชุมชน ของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี  และศึกษาดูงานโซล่าฟาร์มลอยน้ำ หรือ Floating Solar Farm ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลล์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีคณะทำงานไตรภาคีจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกว่า 30 คน

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 1,549,697
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 11,817