เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสื่อสารสร้างความเข้าใจภารกิจงานด้านปิโตรเลียมแก่หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด จำนวน 48 คน ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ

Topic

วันนี้ (31 กรกฎาคม 2562) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสื่อสารสร้างความเข้าใจภารกิจงานด้านปิโตรเลียมแก่หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด จำนวน 48 คน ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายประทีป ศิลปเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายสันติ ทองวิลาศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านปิโตรเลียมให้กับผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว  
    การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานปิโตรเลียม ให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการระดับจังหวัด เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางการสื่อสารด้านพลังงานปิโตรเลียมในพื้นที่ที่คาดว่าจะเปิดให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 1,549,336
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 11,815