เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และคณะผู้บริหารกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน บริเวณท้องสนามหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Topic

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2562) นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และคณะผู้บริหารกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน บริเวณท้องสนามหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 1,549,338
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 11,815