เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กฟผ.ขอเจรจาผู้ชนะประมูลจัดหา LNG หวังแก้ปัญหาTake or Pay กับปตท.

Topic

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เตรียมเจรจาต่อรองกับผู้ชนะประมูลจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ  LNG  ให้ลดปริมาณจัดหาลงในระดับที่จะไม่ทำให้กฟผ.มีปัญหาเรื่องTake or Pay(การรับก๊าซไม่ครบตามสัญญาแต่ต้องจ่ายเงินเต็มจำนวนแล้วค่อยเรียกรับก๊าซเพิ่มให้ครบในปีถัดไป) ที่เป็นเงื่อนไขผูกไว้ในสัญญาซื้อขายก๊าซกับบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)  โดยจะเร่งสรุปให้เสร็จก่อนเดือน ก.ย. 2562 ก่อนเสนอรัฐบาลใหม่พิจารณา 

นายพัฒนา แสงศรีโรจน์  รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และในฐานะโฆษก กฟผ. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG)ไม่เกิน 1.5 ล้านตันต่อปีว่า ขณะนี้ยังไม่มีการลงนามสัญญากับผู้ชนะการประมูลจัดหาและนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG)ให้ กฟผ. เนื่องจากยังอยู่ระหว่างแก้ปัญหาเรื่องTake or Pay ที่เป็นข้อผูกพันในสัญญาการซื้อขายก๊าซธรรมชาติ กับทางบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ทั้งนี้หากการนำเข้าLNG ของกฟผ. ทำให้เกิดปัญหา Take or Pay กับปตท. โดยไม่สามารถรับก๊าซจากปตท.ได้ตามสัญญา   ทาง กฟผ. ก็ยังมีแนวทางแก้ไข โดยจะหันไปเจรจาต่อรองกับผู้ชนะการประมูล เพื่อลดสัดส่วนการนำเข้า LNG ลงในระดับปริมาณที่จะไม่มีปัญหากับปตท. โดยจะพิจารณาอีกครั้งว่าควรจะลดการนำเข้าในปีใดระหว่างปี  2562 ซึ่งเป็นปีแรกที่จะต้องนำเข้า LNG ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) หรือในปี  2563 ที่จะมีปริมาณซัพพลายก๊าซฯตามสัญญาสูงเกินความต้องการใช้

ทั้งนี้ ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) ที่ผ่านมา กำหนดให้ กฟผ.ต้องนำเข้า LNG ล็อตแรกเดือน ก.ย. 2562 ดังนั้น กฟผ.จะต้องรีบสรุปแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อเสนอต่อรัฐบาลชุดใหม่เพื่อพิจารณาว่าจะให้ กฟผ.ลงนามสัญญาจัดหาและนำเข้าก๊าซ LNG กับผู้ชนะประมูลหรือไม่

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า ก่อนหน้านี้ กฟผ.ได้เปิดประมูลจัดหาและนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG)ให้ กฟผ. โดยได้เอกชนที่เสนอราคาต่ำสุดแล้ว คือเปโตรนาส แอลเอ็นจี ของมาเลเซีย จากที่มีผู้ผ่านคุณสมบัติเสนอราคาทั้งหมด 12 ราย แต่ทาง กบง. ที่มีนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีพลังงาน เป็นประธานยังไม่อนุมัติให้ กฟผ. ลงนามในสัญญาตามผลการประมูลดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าการนำเข้าLNG ของกฟผ.  อาจจะมีประเด็นปัญหาTake or Pay กับปตท.   ดังนั้น กบง.จึงให้ ทั้ง 2 หน่วยงาน คือ กฟผ.และ ปตท.ไปเจรจาแก้ปัญหา ดังกล่าวให้ได้ข้อยุติ และนำข้อสรุปมาเสนอต่อรัฐบาลชุดใหม่พิจารณาต่อไป

 

ที่มา:http://www.energynewscenter.com/%e0%b8%81%e0%b8%9f%e0%b8%9c-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%94/

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 3,812,086
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 20,096