เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 993,160
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 8,056