เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

พิธีเปิดงาน “โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)”

Topic

นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานคณะกรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ส.อ.ท. (ที่ 4 จากขวา) นายหิน นววงศ์ รองประธานคณะกรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ส.อ.ท. (ที่ 3 จากขวา) นายณรงค์ บัณฑิตกมล รองประธานคณะกรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ส.อ.ท. ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)" ดำเนินการโดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ส.อ.ท. สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ ช่วยลดต้นทุนการผลิตและลดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นต้นเหตุภาวะโลกร้อน ณ ห้องแกรนด์ รัชดา ชั้น 5 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
 

อ่านต่อได้ที่ : https://www.ryt9.com/s/prg/2996156

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,218,179
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,296