เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรอ.ตั้งรง.กำจัดซากรับมือแผงโซลาร์เซลล์ 5.5 แสนตัน

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรอ. เตรียมออกขอบเขตและเงื่อนไขการลงทุน หรือ ทีโออาร์ เพื่อว่าจ้างบริษัทศึกษาความเหมาะสมในการสร้างโรงงานกำจัดซากโซลาร์เซลล์ วงเงิน 10 ล้านบาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมเพื่อ การอนุรักษ์พลังงาน คาดว่าใช้เวลาใน การศึกษา 1 ปี จะแล้วเสร็จ เพื่อให้ทันกับปริมาณซากแผงโซลาร์เซลล์ที่คาดว่า ในปี 2563 จะมีปริมาณสะสมที่จะ ต้องกำจัดประมาณ 550,000 ตัน หรือประมาณ 18 ล้านแผง

ทั้งนี้โรงงานกำจัดซากโซลาร์เซลล์ที่กำลังจะก่อสร้างแห่งใหม่นี้ เอกชนที่ได้รับเลือกเข้ามาลงทุนจะได้สิทธิพิเศษ ส่งเสริมการลงทุนด้วย แต่จะต้องดำเนินการตามนโยบาย Green Industry และได้รับรองมาตรฐาน ISO 14000 ด้วย โดยพื้นที่มีความเหมาะสมในการก่อสร้างโรงงานกำจัดซากโซลาร์เซลล์จะอยู่ใน พื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะเป็นแหล่งที่มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เป็นจำนวนมาก "อายุการใช้งานของแผงโซลาเซลล์เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 20 ปี แต่แผงโซลาร์เซลล์ที่มีคุณภาพไม่ดี ที่ไม่ได้มาตรฐาน มอก. อาจจะมีอายุ

ประมาณ 5-10 ปี ซึ่งจะทำให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพลังงานได้มีการหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการซากแผงโซลาร์เซลล์ที่จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนี้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน" นายทองชัยกล่าว

ทั้งนี้ ที่ผ่านมารัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่รวมทั้งกำลังการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ทั้ง โซลาร์ฟาร์มและโซลาร์รูฟ สะสมรวมทั้งหมด 6,000 เมกะวัตต์ ภายใน ปี 2579 ซึ่งในปี 2560 จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมด 2,400 เมกะวัตต์ และยังเหลือเป้าหมายที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน ปี 2579 อีกประมาณ 3,600 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ ในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ หรือแผน PDP 2018 ยังมีการรับซื้อไฟฟ้าจาก โซลาร์เซลล์อีกกว่า 12,000 เมกะวัตต์

นายทองชัยกล่าวว่า ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการลงทุนสร้างโรงงานกำจัดซากโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะ มีแต่เพียงการลงทุนสร้างโรงงานรีไซเคิลแผงโซลาร์เซลล์เพียง 1 โรงเท่านั้น ที่ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง เป็นการนำแผงเก่าที่หมดอายุการใช้งานมาเปลี่ยนแผ่นเซลล์เพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ ส่วนแผ่นโซลาร์เซลล์ที่หมดอายุก็ใช้วิธี ส่งคืนผู้ผลิตต่างประเทศ หรือนำมาบดย่อย ซากโซลาร์เซลล์และฝังกลบในหลุม ฝังกลบอุตสาหกรรมอ่านต่อได้ที่ : https://www.ryt9.com/s/nnd/2986248

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 484,166
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 4,477