เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

ไฟเขียวงบอนุรักษ์พลังงาน 1.2 หมื่นล้าน

รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงาน แจ้งความคืบหน้าการจัดทำแผนกองทุนเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ว่า เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 มีการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานที่มี นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ได้เห็นชอบแผนการใช้เงินกองทุนเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 วง เงิน 12,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 7 ด้าน

สอดคล้องกับแผนเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานสอดรับกับแผนอนุรักษ์พลังงาน (อีอีพี 20 ปี) และแผนพลังงานทดแทนสอดรับแผนพัฒนาพลังงานทด แทนและพลังงานทางเลือก (เอ อีดีพี 20 ปี) องค์ประกอบแผน พัฒนาไฟฟ้าประเทศ (พีดีพี 20 ปี) แผนประกอบด้วย 1.ยุทธ ศาสตร์พลังงาน 2.การศึกษาค้น คว้าวิจัยของมหาวิทยาลัย 3.การ ประชาสัมพันธ์ 4.พัฒนาบุคลากร อาทิ การให้ทุน 5.นโยบายรัฐบาล ชุดใหม่ใช้งบกองทุนฯ ในกลุ่มนวัตกรรมพัฒนาประเทศ 6.งบ เพื่อโครงการในพระราชดำริและพื้นที่พิเศษ อาทิ พื้นที่ 3 จังหวัดใต้

"เดิมมีการเสนอให้เปิดงบให้รัฐบาลใหม่ 10% หรือวง เงิน 1,200 ล้านบาท เพื่อใช้ในนโยบายที่เกี่ยวกับนวัตกรรม เพราะหลายพรรคที่ชนะการเลือกและเข้าร่วมรัฐบาลอาจประกาศไว้กับประชาชน อาจมี สมาร์ทซิตี้ หรือรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) จึงต้องจัดสรรให้เหมาะสม แต่นายศิริไม่อนุมัติเพราะไม่ต้อง การกำหนดเงินไว้ชัดเจน และให้ความเห็นว่าหากรัฐบาลใหม่ต้องการใช้เงินให้เสนอผ่านแผนอื่นที่มีอยู่ อาทิ ยุทธศาสตร์พลังงาน การศึกษาค้นคว้าวิจัย โดยข้อเสนอการเปิดงบเคยดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ 2562 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งที่ผ่านมาเน้นลงทุนแผงโซลาร์ ระบบสูบน้ำ" รายงานข่าวระบุ

รายงานข่าวแจ้งว่า หลังจากนี้จะเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ที่มีพล.อ.อ.ประจิน จั่น ตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิจารณา.อ่านต่อได้ที่ : https://www.ryt9.com/s/tpd/2986189

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 3,812,648
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 20,096