เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กฟผ. แบกภาระซื้อน้ำมันปาล์มดิบผลิตไฟฟ้าอีก 2 แสนตัน

Topic

คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) เห็นชอบให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบสำหรับใช้ในโรงไฟฟ้าบางปะกงเพิ่มอีก 2 แสนตัน หลังจากซื้อไปแล้ว 1.6 แสนตัน โดย กฟผ. จะเป็นผู้รับภาระต้นทุนไปก่อน

นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยถึงมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ในวันที่ 2 พ.ค.2562 ที่เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) เพิ่มเติมอีก 2 แสนตัน เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง จากที่เคยรับซื้อไปแล้ว 1.6แสนตัน ว่า กฟผ.จะหารือร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาด เพื่อกำหนดราคารับซื้อ คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้

โดยรูปแบบการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบล๊อตใหม่ ยังคงเป็นแนวทางเดิม  แต่จะเป็นราคารับซื้อตามราคาตลาด ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 15-16 บาทต่อกิโลกรัมไม่ใช่ราคาที่ถูกกำหนดไว้เช่นเดียวกับครั้งที่ผ่านมาที่ 18 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งจะทำให้งบประมาณที่ใช้สำหรับรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ 1 แสนตันแรก อยู่ที่ประมาณ 600 ล้านบาท โดยที่กฟผ. จะแบกรับภาระไปก่อน

อย่างไรก็ตามนโยบายของ กนป.ต้องการให้การรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจำนวน 1 แสนตัน เสร็จสิ้นภายในเดือนพ.ค. 2562 นี้ และซื้อ 1 แสนตันที่เหลือในเดือน มิ.ย.2562   โดยกฟผ. จะเริ่มรับซื้อจากเกษตรกรสวนปาล์มที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ มาเก็บสต๊อกไว้ จากนั้นนำมาเผาเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าบางปะกง ในปริมาณ 1,500 ตันต่อวัน

 

ที่มา:http://www.energynewscenter.com/%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%9C-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2/

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 484,168
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 4,477