เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC)”

Topic

วันนี้ (9 มกราคม 2562) นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC)” เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ชธ. ในสายงานหลักและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และบริบทด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดจัดการอบรมระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ซึ่งในงานดังกล่าวมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเข้าร่วมกว่า 70 คน

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 49,014,991
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 122,532