เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและแผนการดำเนินงานในภารกิจด้านต่าง ๆ ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

Topic

วันนี้ (20 ธันวาคม 2561) นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและแผนการดำเนินงานในภารกิจด้านต่าง ๆ ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พร้อมนี้ได้นำกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมคัดแยกขยะ และลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟมบรรจุอาหาร เพื่อร่วมณรงค์การลดใช้พลาสติก และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการลดใช้พลาสติก รวมถึงการส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ซึ่งในงานดังกล่าวมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเข้าร่วมกว่า 200 คน

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 74,747,316
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 149,180