เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ”

Topic

วันนี้ 14 ธันวาคม 2561 นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ” เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ชธ. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตในระบบราชการ และปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 25 คน

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 73,702,667
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 147,559