เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติซึ่งบรรจุหรือโอนย้ายมาในปีงบประมาณ 2561-2562

Topic

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ซึ่งบรรจุหรือโอนย้ายมาในปีงบประมาณ 2561-2562 เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ และนโยบายของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ตลอดจนขั้นตอนการทำงาน ระเบียบ กฎเกณฑ์ และประโยชน์ตอบแทนที่จะได้รับจากระบบราชการ ซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดจัดการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี โดยมีผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศจำนวนทั้งสิ้น 15 คน

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 65,619,403
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 141,220