เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

ปิโตรเลียมมีลักษณะแหล่งกักเก็บอย่างไร?

การกักเก็บปิโตรเลียม (petroleum traps) ตามคำจำกัดความของนักธรณีวิทยาแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1. Structural traps เป็นการกักเก็บที่เกิดขึ้นจากกการเกิดการเปลี่ยนแปลงของชั้นหินที่มีสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอยู่ด้วย ตัวอย่างของ structural traps ได้แก่ fault trap และ anticlines

1.1 Fault trap เกิดจากชั้นหินต่างๆ ที่อยู่ที่ด้านต่างๆ ของรอยเลื่อนของหิน ได้เกิดการเคลื่อนตัวไปอยู่ในตำแหน่งที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนที่ของปิโตรเลียม ได้แก่ด้านที่มีชั้นหินที่ไม่สามารถให้ของไหลซึมผ่านไปได้ (impermeable layer) ที่อยู่ด้านหนึ่งของ fault เกิดการเคลื่อนตัวไปอยู่ด้านที่อยู่ตรงข้ามกับชั้นหินที่มีปิโตรเลียมอยู่ (petroleum bearing formation) ทำให้การเคลื่อนที่ของปิโตรเลียมได้ถูกสกัดกั้นไว้โดย impermeable layer

1.2 Anticline เป็นโครงสร้างที่เกิดการโก่งตัวของชั้นหินเป็นรูปโค้ง (arch) ปิโตรเลียมได้เคลื่อนที่ขึ้นสู่ส่วนบนสุดของโครงสร้างนี้ โดยมีหิน impermeable ที่สกัดกั้นไม่ให้ปิโตรเลียมเคลื่อนที่ต่อไปได้ เกิดเป็น petroleum trap ต่อไป

2. Stratigraphic traps เป็นการกักเก็บที่เป็นผลจากการที่แหล่งกักเก็บ (reservoir bed) ได้ถูกปิดกั้นโดยชั้นหินอื่นๆ หรือชั้นหินเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเรื่องความพรุน (porosity) หรือความสามารถให้ของไหลซึมผ่านไปได้ (permeability) ใน reservoir bed นั้นเอง

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 37,241,181
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 114,249