เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

ประเทศไทยผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งในประเทศได้ปริมาณมากน้อยเพียงไรเทียบกับการใช้

ผลิตได้วันละประมาณ 500,000 บาเรล(เทียบเท่าน้ำมันดิบ) หรือ ประมาณ 47%ของการต้องการใช้ในประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 16,412,693
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 100,809