เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

ก๊าซธรรมชาติที่ได้จากแหล่งในประเทศไทยมีค่าความร้อนเฉลี่ยประมาณเท่าไร

ประมาณ 1,000 บีทียู

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 5,316,459
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333