เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติยืนยันการทดสอบอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติ หลุมดงมูล 5 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ผ่านความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) เรียบร้อยแล้ว

ตามที่มีข่าวว่าได้มีตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ได้ยื่นหนังสือต่อศาลปกครองจังหวัดขอนแก่น เพื่อเรียกร้องกรณีบริษัท อพิโก้(โคราช) จำกัด ขุดเจาะก๊าซธรรมชาติหลุมดงมูล 5 จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยอ้างว่าไม่มีการแจ้งในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) นั้น 

 

นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี  รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ   กล่าวว่า ขอยืนยันว่าในการทดสอบอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติ หลุมดงมูล 5 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและได้ผ่านความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) เรียบร้อยแล้ว โดยในรายงานดังกล่าวระบุให้สามารถดำเนินการทดสอบอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติหลุมดงมูล 5 รวมระยะเวลาไม่เกิน 22 วัน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการทดสอบไปแล้ว 3 วัน คือ ระหว่างวันที่ 19 ถึง 21 มิถุนายน 2558 และได้กำหนดแผนที่จะทดสอบระยะยาวอีกครั้ง ในช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคม จำนวน 15 วัน ซึ่งเมื่อรวม  ทั้งสองช่วงแล้วไม่เกินตามข้อกำหนดซึ่งระบุไว้ตาม EIA แต่อย่างใด

 

สำหรับประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกต เรื่องการขนย้ายอุปกรณ์เพื่อทดสอบอัตราการไหลของ ก๊าซธรรมชาติครั้งนี้ ว่าไม่ได้มีการขออนุญาต นั้น  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติขอเรียนว่ารายละเอียดแผนการขนย้ายอุปกรณ์ได้มีการดำเนินการตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่กำหนดใน EIA  อย่างครบถ้วน เช่น การใช้เส้นทางที่ปลอดภัย  การขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยความเร็วที่กำหนด  เป็นต้น    ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยก่อนการดำเนินการครั้งนี้ ได้มีการแจ้งแผนการดำเนินงานแก่ทั้งตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีในพี้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และขอนแก่น เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 และวันที่ 25 กันยายน 2558 ตามลำดับ

 

 

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

7 ตุลาคม 2558

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 74,742,829
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 149,174