เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “โครงการส่งเสริมอาชีพการประมงโดยจัดทำซั้งกอ เพื่อความสมบูรณ์ยั่งยืนของทะเลอ่าวไทย” มอบซั้งกอ 1,000 ต้น วางตลอดแนวชายฝั่ง 3 อำเภอจังหวัดสงขลา

Topic

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อสังคม “โครงการส่งเสริมอาชีพการประมงโดยจัดทำซั้งกอ เพื่อความสมบูรณ์ยั่งยืนของทะเลอ่าวไทย” พร้อมมอบซั้งกอ จำนวน 1,000 ต้น แก่ประมงชายฝั่งอ่าวไทย 10 ตำบล ใน 3 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา โดยมีนายเจริญ ทองมา ประธานสมาคมประมงพื้นบ้านชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เป็นตัวแทนรับมอบ 

โดยซั้งกอที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติสนับสนุนแก่กลุ่มประมงชายฝั่ง เป็นซั้งกอจากวัสดุธรรมชาติตามแนวภูมิปัญญาชาวประมงดั้งเดิม และจะนำไปวางตลอดแนวชายฝั่ง 3 อำเภอ คือ อำเภอสทิงพระ สิงหนคร และระโนด ยาวประมาณ 35 กิโลเมตร รวม 10 จุด ประกอบด้วย ตำบลจะทิ้งพระ บ่อแดง กระดังงา สนามชัย ชุมพล วัดจันทร์ ม่วงงาม ม่วงพุ่ม บ่อตรุ และวัดสน 

กิจกรรมในวันนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณะทำงานไตรภาคีจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย ผู้แทน 3 ฝ่าย คือ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ บริษัทผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม และภาคประชาชน ที่ร่วมกันจัดขึ้นในทุกปี มีจุดเด่นของกิจกรรมคือ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่และการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการมาถึงชุมชนในพื้นที่โดยตรง

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อสังคม “โครงการส่งเสริมอาชีพการประมงโดยจัดทำซั้งกอ เพื่อความสมบูรณ์ยั่งยืนของทะเลอ่าวไทย” พร้อมมอบซั้งกอ จำนวน 1,000 ต้น แก่ประมงชายฝั่งอ่าวไทย 10 ตำบล ใน 3 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา โดยมีนายเจริญ ทองมา ประธานสมาคมประมงพื้นบ้านชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เป็นตัวแทนรับมอบ 

โดยซั้งกอที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติสนับสนุนแก่กลุ่มประมงชายฝั่ง เป็นซั้งกอจากวัสดุธรรมชาติตามแนวภูมิปัญญาชาวประมงดั้งเดิม และจะนำไปวางตลอดแนวชายฝั่ง 3 อำเภอ คือ อำเภอสทิงพระ สิงหนคร และระโนด ยาวประมาณ 35 กิโลเมตร รวม 10 จุด ประกอบด้วย ตำบลจะทิ้งพระ บ่อแดง กระดังงา สนามชัย ชุมพล วัดจันทร์ ม่วงงาม ม่วงพุ่ม บ่อตรุ และวัดสน 

กิจกรรมในวันนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณะทำงานไตรภาคีจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย ผู้แทน 3 ฝ่าย คือ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ บริษัทผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม และภาคประชาชน ที่ร่วมกันจัดขึ้นในทุกปี มีจุดเด่นของกิจกรรมคือ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่และการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการมาถึงชุมชนในพื้นที่โดยตรง

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 31,797,288
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 111,107