เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนครและจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมติดตามประเมินผลสื่อสาร บอกต่อ ความรู้ด้านปิโตรเลียนสู่ชุมชน

Topic

 

วันที่ 14-15 มิ.ย. 2561 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนครและจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมติดตามประเมินผลสื่อสาร บอกต่อ ความรู้ด้านปิโตรเลียนสู่ชุมชน ภายใต้โครงการสร้าง พัฒนา และรักษาเครือข่ายด้านปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย (DMF Networking) ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ อาทิ เวทีชุมชนอย่างเป็นทางการ เวทีชาวบ้าน วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว รวมทั้งการใช้เวทีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น เกษตรจังหวัด จังหวัดเคลื่อนที่ และกิจกรรมอื่นๆ นับว่าเป็นรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย และถูกปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ที่วางไว้

โดยในวันที่ 14 มิ.ย. 2561 จัดกิจกรรมที่ ต.คำบ่อ และ ต.ค้อเขียว อ.วาณิชภูมิ จ.สกลนคร เก็บข้อมูลสัมภาษณ์แกนนำเครือข่ายปิโตรเลียมและบุคคลที่แกนนำไปเผยแพร่ความรู้ต่อจำนวน 60 คน
วันที่ 15 มิ.ย. 2561 จัดกิจกรรมที่ ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เก็บข้อมูลสัมภาษณ์แกนนำเครือข่ายด้านปิโตรเลียมและบุคคลที่แกนนำไปเผยแพร่ข้อมูลจำนวน 90 คน

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 31,796,004
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 111,105