เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เรื่อง เทคนิคการสอน และการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี

Topic

 

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เรื่อง เทคนิคการสอน และการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี โดยมี ผู้บริหาร และข้าราชการระดับหัวหน้างาน เข้าร่วมการอบรมกว่า 40 คน 
การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวญาดา ดาวพลังพรหม อดีตผู้เชี่ยวชาญ สำนักงาน ก.พ. เป็นวิทยากรให้ความรู้ ระหว่างวัน 19 – 20 เมษายน 2561 เพื่อให้ผู้บริหาร และหัวหน้างาน มีความรู้ความเข้าใจในการสอนงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
 

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 32,396,362
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 111,566