เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการอบรมโครงการ “Petroleum Summer School” รุ่นที่ 8


          เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555  นายทรงภพ  พลจันทร์  อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมโครงการ Petroleum Summer School รุ่นที่ 8 จำนวน 30 คน  ณ ห้องประชุมพิสุทธิ์ สุทัศน์  ณ อยุธยา กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 21  โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม ร่วมเป็นสักขีพยาน

          โครงการ Petroleum Summer School เป็นโครงการที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม(TPTI) และบริษัทผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม จำนวน 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน)  บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  บริษัท เพิร์ล ออย(ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท เฮสส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  และบริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค(ไทยแลนด์) จำกัด  จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านปิโตรเลียมแก่เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-3  สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และธรณีศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ  ซึ่งมีนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมกว่า 30 คน  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 เมษายน ถึง 22 พฤษภาคม 2555  ที่ผ่านมา

          สำหรับหลักสูตรการอบรมโครงการ จะประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านพลังงานและปิโตรเลียม ณ สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม และการศึกษาดูงาน  ณ อาคารอนุรักษ์พลังงาน คลอง 5  และบริษัทผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียมในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดด้วย 

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 34,967,964
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 112,975