เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นผู้แทนหน่วยงานรับมอบรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ภายใต้ชื่อรางวัล “หน่วยงานราชการลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงดีเด่น ประจำปี 2554”

Topic         มื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555  นายทรงภพ  พลจันทร์  อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้แทนในการเข้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ภายใต้ชื่อรางวัล หน่วยงานราชการลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2554  ในงานสัมมนา รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอน เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร  โดยมีนายอารักษ์  ชลธาร์นนท์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  เป็นประธานในพิธีมอบ

          พิธีมอบรางวัลในครั้งนี้  จัดขึ้นโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อรณรงค์ให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นผู้นำในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชนและประชาชนได้ปฏิบัติตาม โดยรายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังาน รวบรวมผ่านระบบ www.e-report.energy.go.th เป็นประจำทุกไตรมาส

สำหรับประเภทของรางวัลมี 2 ประเภท คือ หน่วยงานราชการลดใช้น้ำมันเชื้อเพลิงดีเด่น ซึ่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นหน่วยงานที่ชนะเลิศอันดับ 1  และหน่วยงานราชการลดการใช้ไฟฟ้าดีเด่น ซึ่งหน่วยงานที่ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กรมคุมประพฤติ กระทรวยุติธรรม

 

 

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 34,968,269
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 112,975