เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

การลงนามสัมปทานปิโตรเลียมเพิ่มเติม 14 มีนาคม 2556

Topic


    เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556  ได้มีพิธีลงนามสัมปทานปิโตรเลียมเพิ่มเติม ตามมติ ครม.ซึ่งอนุมัติเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 ของสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 1/2547/67 (แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L10/43 และ L11/43) โดยมีบริษัท GS Caltex Corporation เป็นผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม ซึ่งขอโอนสิทธิ ประโยชน์ และพันธะตามสัปทานในส่วนที่บริษัทฯ ถืออยู่ทั้งหมดในอัตราร้อยละ 30 ของสัมปทานให้แก่บริษัท GS Energy Corporation โดยอาศัยความตามมาตรา 50 ออกเป็นสัมปทานปิโตรเลียมเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3 ) ของสัมปทานปิโตรเลียมดังกล่าว และเมื่อโอนแล้วจะมีผลทำให้มีผู้ถือสิทธิ ประโยชน์ และพันธะในสัมปทานเป็นดังนี้ บริษัท สยาม โมเอโกะ จำกัด ในอัตราร้อยละ 70 และเป็นผู้ดำเนินงาน และบริษัท GS Energy Corporation ในอัตราร้อยละ 30


ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 34,968,526
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 112,975