เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

โครงการ “Petroleum Summer School”กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจับมือผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียมจัดโครงการเสริมความรู้ด้านพลังงาน  “Petroleum Summer School” สำหรับเยาวชนเน้นเรียนรู้ประสบการณ์จริงในวงการปิโตรเลียม

เมื่อวันที่  19  มีนาคม  2556  นายทรงภพ  พลจันทร์  อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “Petroleum Summer School”  ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม  บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต  จำกัด   บริษัท  เฮสส์ (ไทยแลนด์)  จำกัด  บริษัท  มูบาดาลา ปิโตรเลียม(ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค(ไทยแลนด์) จำกัด  และสลามานเดอร์ เอ็นเนอร์ยี่(บัวหลวง) ลิมิเต็ด จัดโครงการ  “Petroleum  Summer  School”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจพื้นฐานด้านพลังงานและปิโตรเลียมแก่เยาวชน  มุ่งเน้นให้เยาวชนที่กำลังจะก้าวสู่ตลาดแรงงานที่สนใจจะประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับวงการปิโตรเลียมได้ศึกษาข้อมูล ฝึกงาน  ทัศนศึกษาในสถานประกอบการ  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรผู้มีประสบการณ์โดยตรงด้านปิโตรเลียม  ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพสามารถพัฒนาวงการปิโตรเลียมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป   โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 9   ซึ่งในปี 2556  มีนิสิต  นักศึกษาในระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่  2 3  ที่กำลังศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในวงการปิโตรเลียม  จากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น  30  คน  เข้าร่วมโครงการ

การจัดโครงการจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือในช่วงเดือนแรกจะเป็นการบรรยายทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความรู้ด้านพลังงานและปิโตรเลียม ความรู้ด้านการวิเคราะห์ การบริหารทั่วไป  รวมทั้งการศึกษาดูงานกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  บริษัทผู้ประกอบกิจการด้านปิโตรเลียม  และสถานประกอบการด้านพลังงาน โดยมีวิทยากรจากทั้งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  และผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนร่วมให้ความรู้ สำหรับในช่วงเดือนที่ 2   จะเป็นการฝึกงานในบริษัทที่เป็นสถานประกอบกิจการด้านปิโตรเลียมและสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม 

 

           


ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 34,965,743
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 112,975