เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ วช.เปิดตลาดคลองผดุงกรุงเกษมอย่างเป็นทางการ เชิญชวนประชาชนร่วมชม ชิม ชอป ผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน งานวิจัยทำเงิน เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 ราคาโปรโมชัน สินค้าชุมชนราคาถูก ตั้งแต่ 5-27 มีนาคม 2559 เผยยอดรายได้ 3 วันแรกกว่า 2 ล้านบาท ยอดประชา

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ วช.เปิดตลาดคลองผดุงกรุงเกษมอย่างเป็นทางการ เชิญชวนประชาชนร่วมชม ชิม ชอป ผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน งานวิจัยทำเงิน เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 ราคาโปรโมชัน สินค้าชุมชนราคาถูก ตั้งแต่ 5-27 มีนาคม 2559 เผยยอดรายได้ 3 วันแรกกว่า 2 ล้านบาท ยอดประชาชนร่วมเที่ยวงาน 7 พันกว่าคน

               เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2559 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้ชื่อ “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” พร้อมด้วย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ทำเนียบรัฐบาล
               พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษมจัดขึ้นตามดำริของนายกรัฐมนตรี ซึ่งเริ่มโครงการมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 โดยมีกระทรวงต่างๆ ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในเดือนมีนาคม 2559 นี้ ทางกระทรวงพลังงานได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยการจัดงานครั้งนี้จะเป็นการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านพลังงานและงานวิจัยด้านต่างๆ ฝีมือคนไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ พร้อมจำหน่ายในราคาพิเศษ และสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะทำให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าด้านพลังงาน และนวัตกรรมการวิจัยต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
               ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าต่างๆ ในราคาต่ำกว่าท้องตลาด เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าในราคาถูกและประหยัด ลดภาระค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยได้นำสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศมาจำหน่าย เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ และเป็นการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป
               พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นเจ้าภาพในการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้ชื่อ “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน และการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ ในระหว่างวันที่ 5-27 มีนาคม 2559 โดยได้เริ่มเปิดตลาดให้ประชาชนมาเที่ยวงานตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี ในช่วง 3 วันแรกของการเปิดตลาดมียอดรายได้รวมอยู่ 2,450,637 บาท มีประชาชนมาเที่ยวงานจำนวน 7,377 คน
               สำหรับสินค้าที่ขายดีที่สุด เช่น ผลิตภัณฑ์จากร้านค้าพลังงานชุมชน สินค้าประหยัดไฟเบอร์ 5 และสินค้าชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จากร้านค้าชุมชนจากแหล่งผลิตปิโตรเลียม กังหันลมแบบใช้พัดลมหมุนสองทาง การพัฒนาเครื่องเส้นด้ายงานถัก ข้าวหอมมะลิ ร้านบุญสมฟาร์ม (สาหร่ายแปรรูป) จังหวัดเชียงใหม่ และร้าน Dragon Chef (เครื่องแกงใต้สำเร็จรูปบรรจุแพก) จังหวัดพัทลุง เป็นต้น
               ทั้งนี้ ภายในงานจะเป็นการผสมผสานระหว่างกิจกรรมที่เป็นองค์ความรู้ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลังงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ราคาถูกกว่าท้องตลาด สินค้าจากวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานทั่วประเทศ นวัตกรรมด้านพลังงานที่พร้อมจำหน่ายจากมหาวิทยาลัยต่างๆ และกิจกรรมสันทนาการ โดยมีบูทกิจกรรมทั้งหมดกว่า 100 บูท                        ด้าน หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในส่วนของ วช.จะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยกว่า 100 ผลงาน โดยจะแบ่งออกเป็น 3 โซน โซนที่ 1 ผลงานวิจัยดาวเด่น ซึ่งเป็นผลงานที่มีความโดดเด่นทั้งในเชิงวิชาการ และการนำไปประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้ เช่น ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อสุขภาพต่างๆ โซนที่ 2 ผลงานวิจัยขายได้ เป็นผลงานที่สามารถนำไปขายในท้องตลาด เช่น ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอร์รี โซนที่ 3 ผลงานวิจัยเพื่อชุมชน สังคม เป็นผลงานที่เสริมสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์เครือข่ายชุมชนต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยลูกตาล ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก เป็นต้น
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 31,796,213
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 111,105