เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี และ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แบบเข้มข้น

Topic
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี และ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แบบเข้มข้น ให้กับแกนนำเครือข่ายปิโตรเลียม ที่คัดเลือกแล้ว จำนวน 41 คน (คัดจาก จำนวน 160 คน ที่อบรมเมื่อวันที่ 8-10 มี.ค. 59) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มแกนนำเครือข่ายปิโตรเลียมสามารถนำข้อมูลความรู้เบื้องต้นที่สำคัญ ไปเผยแพร่บอกต่อกับชุมชน/เพื่ิอนบ้าน โดยมีการจัดทำแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้นำเสนอ และจะมีการเยี่ยมเยียนเพื่อติดตามประเมินผลอีกครั้ง


ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 31,796,560
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 111,106