เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดโครงการบริหารจัดการ ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม SHE Award ประจำปี 2559 เป็นปีที่ 2 พร้อมเตรียมประกาศผลผู้ได้รางวัล กันยายน 2559

Topic


นางบุญบันดาล ยุวนะศิริ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า กรมฯจัดโครงการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สำหรับสถานประกอบกิจการปิโตรเลียมดีเด่น (SHE Award) ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมมาตรการ ด้านความปลอดภัย การป้องกันและบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการประกอบกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
  
โดยได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ตรวจสอบ (Auditor) ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ได้แก่ คุณพรศรี ครอบบัวบาน อดีตผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัฒน์ ชีวรุ่งโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนาวาเอกนเรศ วงศ์ตระกูล ผู้เชี่ยวชาญประจำกรมข่าวทหารเรือ ซึ่งในปีนี้จะมีการประกาศผลและมีพิธีมอบรางวัลดังกล่าวในช่วงกลางเดือนกันยายน 2559

ที่มา: http://energynewscenter.com/index.php/activity/detail/37
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 32,393,651
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 111,566