เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายสุริยันต์ อภิรักษ์สัตยากุล รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้เกียรติร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมระยองชาเล่ต์ จ.ระยอง

Topic

           ศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมระยองชาเล่ต์ จ.ระยอง โดยมีนายสุริยันต์ อภิรักษ์สัตยากุล รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในการสัมมนาครั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าว ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการระดมสมองร่วมกับบุคลากรทุกกลุ่มงานและผู้แทนจากสำนัก/กองต่างๆ เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานระหว่างกัน พร้อมทั้งเดินทางเยี่ยมชมอาคารคลังข้อมูลตัวอย่างหิน และอาคารคลังข้อมูลปิโตรเลียม (ข้อมูลธรณีฟิสิกส์) ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ในการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน ยกระดับการให้บริการ มุ่งสู่การปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 32,395,093
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 111,566