เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมคณะทำงานไตรภาคี สรุปผลการเจาะสำรวจปิโตรเลียมแหล่งดงมูล

Topic

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 นายจุมพล เดชดำนิล พลังงานจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้แทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในการเป็นประธานดำเนินการประชุมคณะทำงานไตรภาคีจังหวัดขอนแก่น เพื่อชี้แจงสรุปผลการดำเนินงาน และผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมแหล่งดงมูล หลุมสำรวจ DM-5 ของบริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด  ณ ห้องประชุมภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้แทนจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ คณะกรรมการไตรภาคีภาคต่างๆ และประชาชนเข้าร่วมประชุมกว่าร้อยคน

โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมแหล่งดงมูล หลุมสำรวจ DM-5 อยู่ในพื้นที่แปลงสำรวจหมายเลข L27/43 ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท อพิโก้(โคราช) จำกัด มีระยะเวลาการดำเนินการเจาะสำรวจ ระหว่างเดือนมีนาคม - ตุลาคม 2558 และสิ้นสุดการดำเนินการเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558 โดยผลการดำเนินการ มีการพบก๊าซธรรมชาติ แต่ไม่คุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ ปัจจุบันได้ปิดหลุมไว้ชั่วคราว และสำหรับผลการตรวจวัดอยู่ภาพสิ่งแวดล้อมในระหว่างดำเนินกิจกรรม อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

โดยการประชุมคณะทำงานไตรภาคีจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ มีคณะกรรมการไตรภาคีภาคราชการ อาทิ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 เกษตรจังหวัดขอนแก่น นายอำเภอกระนวน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกระนวน เป็นต้น ผู้แทนจากบริษัท อพิโก้(โคราช) จำกัด และผู้แทนจากภาคประชาชน เข้าร่วมทั้งสิ้น 102 คน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
17 สิงหาคม 2559
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 31,795,536
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 111,105