เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดสัมมนาสร้าง พัฒนา และรักษาเครือข่ายปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย 7 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Topic
กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดสัมมนาสร้าง พัฒนา และรักษาเครือข่ายปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย 7 จังหวัด ประกอบด้วย ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม สกลนคร อุดรธานี กาฬสินธุ์ และอุบลราชธานี เพื่อให้ความรู้ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม สถานการณ์ปิโตรเลียมในประเทศไทยกับความมั่นคงทางด้านพลังงาน การตระหนักรู้ถึงความจำเป็นด้านพลังงาน รวมถึงการประสานการทำงานเป็นเครือข่ายด้านพลังงานในการถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนในชุมชน การจัดสัมมนามีผู้เข้าร่วมอาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครพลังงาน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 31,797,550
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 111,107