เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานมอบรางวัล SPE Thailand Awards 2017

Topic
          เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานมอบรางวัล SPE Thailand Awards 2017 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

          รางวัล SPE Thailand Awards 2017 เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดย SPE (Society of Petroleum Engineers) ประเทศไทย เพื่อยกย่องและแสดงความชื่นชมแก่สมาชิกที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนานวัตกรรมหรือนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์กับอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย โดยได้ริเริ่มการประกวดผลงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551

          สำหรับ SPE (Society of Petroleum Engineers) ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของ SPE ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพระดับสากลในด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และมีสมาชิกมากกว่า 120,000 คน โดย SPE ประเทศไทยมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับสมาชิก ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในประเทศไทย


ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 31,795,474
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 111,105