เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านปิโตรเลียม ในโครงการสร้าง รักษา และพัฒนาเครือข่ายด้านปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย ให้กับกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายปิโตรเลียม

Topic
           เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2560 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านปิโตรเลียม ในโครงการสร้าง รักษา และพัฒนาเครือข่ายด้านปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย ให้กับกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายปิโตรเลียม ซึ่งได้แก่ ผู้นำชุมชน และ อสพน. ณ เทศบาลตำบลเทพวงศา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเทพวงศา นายอลงกต แสวงสุข กล่าวเปิดงานการบรรยายให้ความรู้จากผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
           นายสุพัฒน์ นภานพรัตน์แก้ว วิศวกรปิโตรเลียมชำนาญการพิเศษ และนายชำนาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบรรยายสถานการณ์ความจำเป็นด้านพลังงาน การใช้พลังงาน และแผน PDP นายวันชัย สุตะพันธ์ วิศวกรชำนาญการ บรรยายให้ความรู้เรื่องปิโตรเลียม กระบวนการให้สัมปทาน กิจกรรมสำรวจและผลิต การดูแลสิ่งแวดล้อม และผลประโยชน์ที่ได้รับจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 34,966,122
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 112,975