เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ

Topic
วันนี้ 5 เมษายน 2560 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ โดยมีอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นประธานเปิดประชุม ซึ่งการประชุมในวันนี้ได้รับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 31,796,780
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 111,107