เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านปิโตรเลียม จ.ร้อยเอ็ด

Topic


วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2560 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านปิโตรเลียม

ในโครงการสร้าง รักษา และพัฒนาเครือข่ายด้านปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย (DMF-NETWORKING) ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นที่เป็นนักสื่อสารพลังงาน และอาสาสมัครพลังงานจำนวน 50 คน ในพื้นที่ 10 อำเภอ ณ ห้องไพฑูรย์ โรงแรมเพชรรัตน์ โดยท่านพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายสมชาย ปิ่นประเสริฐ กล่าวเปิดและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และมีการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นายสันติ ทองวิลาส นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 31,797,665
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 111,107