เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านปิโตรเลียม ในโครงการสร้าง รักษา และพัฒนาเครือข่ายด้านปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย DMF-NETWORKING ณ เทศบาลตำบลบุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

Topic

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านปิโตรเลียม ในโครงการสร้าง รักษา และพัฒนาเครือข่ายด้านปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย DMF-NETWORKING ให้กับกลุ่มเป้าหมายปิโตรเลียม ได้แก่ ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชุดรักษาความสงบของหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ จำนวน 85 คน ในพื้นที่ ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ณ เทศบาลตำบลบุ่งค้า โดยได้รับเกียรติจาก นายอำเภอเลิงนกทา นายอภิรัตน์ ป้องกัน เป็นประธานเปิดงาน และกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้จากท่านพลังงานจังหวัดยโสธร นายธนกร สอนอาจ, เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร นายภคพล ปิ่นคำ และตอบคำถามข้อสงสัยให้กับเครือข่ายเกี่ยวกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจากเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ น.ส.วรัชญ์จิรา พรหมมาเทพย์ นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 31,797,986
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 111,107