เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านปิโตรเลียม ในโครงการสร้าง รักษา และพัฒนาเครือข่ายด้านปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย DMF-NETWORKING ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

Topic

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านปิโตรเลียม ในโครงการสร้าง รักษา และพัฒนาเครือข่ายด้านปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย DMF-NETWORKING ให้กับกลุ่มเป้าหมายปิโตรเลียม ได้แก่ ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครพลังงาน สมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบล และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 60 คน ในพื้นที่ ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน โดยได้รับเกียรติจาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน นายอุทัยไชยพันโท เป็นประธานเปิดงาน และกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้จากท่านรักษาการพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี นายวันชัย สุตะพันธ์ วิศวกรชำนาญการ และตอบคำถามข้อสงสัยให้กับเครือข่ายเกี่ยวกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจากเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ น.ส.วรัชญ์จิรา พรหมมาเทพย์ นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 31,794,960
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 111,105