เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม จัดอบรมความรู้เรื่องการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

Topic


วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ในโครงการสร้าง รักษา และพัฒนาเครือข่ายปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย (DMF-Networking) ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก จังหวัดมหาสารคาม ให้กับผู้นำชุมชนในหมู่บ้าน ต.หนองจิก 20 หมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน โดยนายสิทธิพงศ์ ค้าเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก ได้กล่าวเปิดงานการจัดกิจกรรม และนายสุรเดช เหล่าพันนา พลังงานจังหวัดมหาสารคาม กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม จากนั้นมีการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากร สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม และเจ้าหน้ากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นายสันติ ทองวิลาศ นักธรณีชำนาญการพิเศษ

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 31,799,191
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 111,108