เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านปิโตรเลียม ในโครงการสร้าง รักษา และพัฒนาเครือข่ายด้านปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย (DMF-NETWORKING) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

Topic
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านปิโตรเลียม ในโครงการสร้าง รักษา และพัฒนาเครือข่ายด้านปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย (DMF-NETWORKING) ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำชุมชน และ อาสาสมัครพลังงาน จำนวน 50 คน ในพื้นที่ ต.ทับกุง ต.แสงสว่าง ต.หนองกุงศรี ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี โดยนายทำนาย โชคลา ตำแหน่งนายช่างเทคนิคชำนาญงาน รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดอุดรธานี กล่าวเปิดและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และมีการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรเจ้าหน้าที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นายสันติ ทองวิลาศ นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ อนึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน นางบุญดาล ยุวนะศิริ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์และตรวจติดตามงานโครงการ เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างเครือข่ายด้านปิโตรเลียม

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 32,392,261
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 111,565