เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นางอุษา ประจันตบริบาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “การรับรู้และสร้างความเข้าใจพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์”

Topic
         วันที่ 28 กันยายน 2560 นางอุษา ประจันตบริบาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “การรับรู้และสร้างความเข้าใจพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมถึงสามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานหรือการดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำความผิดโดยไม่เจตนา โดยได้รับเกียรติจาก นายอัครพันธ์ สัปปพันธ์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นวิทยากร ตลอดจนตอบข้อซักถามที่ผู้เข้าร่วมอบรมมีข้อสงสัย โดยมีข้าราชการและ เจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเข้าร่วมอบรมกว่า 60 คน

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 32,393,594
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 111,566