เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัด จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านปิโตรเลียม ให้กับกลุ่มผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ในระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561

Topic


          กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัด จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านปิโตรเลียม ให้กับกลุ่มผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ในระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้นำชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย ให้มีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ สถานการณ์และความจำเป็นด้านพลังงาน ลักษณะทางธรณีกับการกำเนิดปิโตรเลียม กิจกรรมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม การกำกับดูด้านแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การจัดเก็บค่าภาคหลวง และสามารถเป็นแกนนำเครือข่ายนำข้อมูลความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่บอกต่อให้กับชุมชนของตนเองต่อไป
          โดยวันที่ 5-6 ก.พ. 2561 จัดร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 รุ่น รุ่นละไม่น้อยกว่า 30 คน จัดที่ อ.โพธิ์ไทร และ อ.เขมราฐ มีผู้เข้าร่วม 60 คน
วันที่ 7-8 ก.พ. 2561 จัดร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร จัดจำนวน 2 รุ่น รุ่นละไม่น้อยกว่า 30 คน ที่ อบต.โคกสำราญ และ อบต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา มีผู้เข้าร่วมประชุม 70 คน
ทั้งนี้ วิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้คือ วิทยากรจากสำนักงานพลังงานจังหวัด ซึ่งได้ผ่านการอบรมถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่องสองปี

 

 

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 32,395,423
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 111,566