เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

การจัดสรรค่าภาคหลวงให้กับ อบต. และ อบจ. ในพื้นที่ผลิต
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 18,964,994
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 103,464