เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

พื้นที่พัฒนาร่วม
  พื้นที่ (ตร.กม.) สถานภาพ
พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย 7,250 อยู่ในขั้นเตรียมการผลิต
พื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา 26,000 อยู่ระหว่างการเจรจา
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 3,779,461
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 19,860