เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

พิสูจน์แล้ว น่าจะพบ อาจจะพบ
ก๊าซธรรมชาติ (พันล้านลบ.ฟุต) 4,658.87 3,627.84 3,127.74
ก๊าธรรมชาติเหลว (ล้านบาร์เรล) 131.28 132.81 135.15
น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) 76.70 94.11 38.86

ข้อมูลสรุปปี 2565

2565 ณ สิงหาคม 2566
เทียบเท่าน้ำมันดิบ 508,492.47 519,972.66 บาร์เรล/วัน
ก๊าซธรรมชาติ 2,138.72 2,247.24 ล้านลบ.ฟุต/วัน
คอนเดนเสท ( ก๊าซธรรมชาติเหลว ) 64,340.46 68,445.03 บาร์เรล/วัน
น้ำมันดิบ 76,761.90 65,570.98 บาร์เรล/วัน
ปริมาณการขาย มูลค่า (ล้านบาท)
ก๊าซธรรมชาติ 27,564.74 (ล้านลบ.ฟุต) 6,555,370,808.29
คอนเดนเสท 1,087,070.81 (บาร์เรล) 2,610,066,069.68
น้ำมันดิบ 1,874,710.05 (บาร์เรล) 5,078,079,095.94
ก๊าซแอลพีจี 5,401,320.00 (ล้านบีทียู) 90,965,250.53
สัมปทาน จำนวนสัมปทาน แปลง
รวมทั้งสิ้น 34 47
บนบก 14 16
อ่าวไทย 20 31
อันดามัน - -
 
สัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC)  จำนวนสัญญา  แปลง
รวมทั้งสิ้น 2 2
อ่าวไทย 2 2
ณ มีนาคม 2566
สัมปทาน
บกบน
สัมปทาน เลขที่ ผู้รับสัมปทาน (ผู้ดำเนินงาน) แปลง
1/2522/16 PTTEP Siam Ltd. S1
2/2522/17 ExxonMobil Exploration and Production Khorat Inc. E5
PTTEP SP Limited E5
1/2524/19 PTTEP SP Limited EU1
1/2527/24 Eco Orient Energy (Thailand)  Ltd. SW1
2/2528/27 PTTEP International Ltd. PTTEP1
1/2546/58 CNPCHK (Thailand) Ltd. L21/43
2/2546/59 PTTEP International Ltd. L22/43
3/2546/60 ECO Orient Resources (Thailand) Ltd. L44/43
5/2546/62 ECO Orient Resources (Thailand) Ltd. L33/43
9/2546/66 Apico (Khorat) Limited L27/43
1/2547/67 UAC UTILITIES COMPANY LIMITED L10/43
UAC UTILITIES COMPANY LIMITED L11/43
2/2547/68 PTTEP International Ltd. L53/43
PTTEP International Ltd. L54/43
1/2550/77 Pan Orient Energy (Siam) Ltd. L53/48
1/2564/111 CNPCHK (Thailand) Ltd. L1/64
ทะเล
สัมปทาน เลขที่ ผู้รับสัมปทาน (ผู้ดำเนินงาน) แปลง
1/1/2514 Chevron Blocks 5 and 6 Ltd. (OCA*) 5
Chevron Blocks 5 and 6 Ltd. (OCA*) 6
1/2515/5 Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. (OCA*) 10
Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. (OCA*) 11
Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. 10A
Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. 11A
2/2515/6 Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. (OCA*) 12A
Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. (OCA*) 12B
Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. (OCA*) 13
3/2515/7 PTT Exploration and Production Public Co., Ltd.  16A
4/2515/8 BG Asia Inc. (OCA*) 7
BG Asia Inc. (OCA*) 8
BG Asia Inc. (OCA*) 9
Chevron Offshore (Thailand) Ltd. 9A
5/2515/9 PTT Exploration and Production Public Co., Ltd. (OCA*) 14A
PTT Exploration and Production Public Co., Ltd. 14A
PTT Exploration and Production Public Co., Ltd.  15A
1/2529/33 Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. B12/27
1/2532/35 Busrakham Jasmine Ltd. B5/27
1/2534/36 Chevron Offshore (Thailand) Ltd. B8/32
3/2539/50 Medco Energi Thailand (Bualuang) Limited B8/38
4/2546/61 Chevron Offshore (Thailand) Ltd. G4/43
8/2546/65 PTTEP International Ltd. (OCA*) G9/43
1/2549/69 Chevron Pattani Ltd. G4/48
3/2549/71 PTTEP International Ltd. G12/48
7/2549/75 Busrakham Manora Ltd. G1/48
8/2549/76 Valeura Energy (Gulf of Thailand) Ltd. G10/48
4/2550/80 Valeura Energy (Gulf of Thailand) Ltd. G6/48
5/2550/81 Busrakham G11 Ltd. G11/48
11/2550/87 Chevron Pattani Ltd. G7/50
12/2550/88 PTTEP International Ltd. G8/50
     
สัญญาแบ่งปันผลผลิต
ทะเล
สัญญาแบ่งปันผลผลิต เลขที่  ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต (ผู้ดำเนินงาน) แปลง
1/2562/1 PTTEP Energy Development Company Limited G1/61
1/2562/2 PTTEP Energy Development Company Limited G2/61

 

Remark: * พื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา (Thailand-Cambodia Overlapping Area) 

 

การสำรวจปิโตรเลียม
(ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ 2566)
 การสำรวจคลื่นไหวสะเทือน บนบก ในทะเล รวม
 คลื่นไหวสะเทือน 2 มิติ (กม.) - - -
 คลื่นไหวสะเทือน 3 มิติ (ตร.กม.) - - -
 สำรวจวัดความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ตร.กม.) - - -
 สำรวจวัดความเร่งโน้มถ่วง (ตร.กม.) - - -
 
 การเจาะ บนบก ในทะเล รวม
 รวมทั้งสิ้น 10 33 43
 หลุมสำรวจ 0 3 3
 หลุมพัฒนา 10 30 40
 หลุมอัดน้ำ/หลุมอื่นๆ 0 0 0


ตารางแสดงรายละเอียดการสำรวจรายเดือน >>

พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย                                                                                  (ข้อมูลเดือนธันวาคม 2563)
รายได้รวม  อัตราแลกเปลี่ยน หมายเหตุ
ดอลลาร์ บาท บาท/ดอลลาร์

28,307,642.97

843,284,684.07

29.79

-
 แท่นผลิตปิโตรเลียม แท่น
 รวมทั้งสิ้น 457
 แท่นหลุมผลิต (WP) 404
 แท่นกระบวนการผลิต (CPP & PP) 22
 แท่นเพิ่มความดัน (CP), แท่นกำจัดปรอท (MRP), แท่นเผาก๊าซทิ้ง (FP,FT), แท่นผลิตชั่วคราว (Mobile Prod. Unit)  20
 แท่นที่พักอาศัย (LQ & QP) 11
 เรือผลิตและ/หรือกักเก็บ ลำ
 รวมทั้งสิ้น 8
 เรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียม (FPSO) 1
 เรือกักเก็บปิโตรเลียม (FSU or FSO) 7

ตารางแสดงจำนวนอุปกรณ์การผลิต เรือผลิตและกักเก็บ ในทะเล >>>

ตารางแสดงจำนวนอุปกรณ์การผลิต เรือผลิตและกักเก็บ ในทะเล (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2565)

บริษัท แท่นอุปกรณ์การผลิต เรือผลิตและกักเก็บ

แท่นหลุมผลิต

(WHP)

แท่นกระบวนการผลิต

(CPP&PP)

แท่นเพิ่มความดัน (CP)
, แท่นกำจัดปรอท (MRP)
,แท่นเผาก๊าซทิ้ง (FP)
,แท่นผลิตชั่วคราว (MPU)

แท่นที่พักอาศัย

(LQ&QP)

เรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียม

(FPSO)

เรือกักเก็บปิโตรเลียม

(FSU&FSO)

PTTEP ED 190 12 13 8 0 2
COTL/CTEP 159 4 2 2 0 2
PTTEP/PTTEPS 47 2 0 1 0 0
Medco 1 2 0 0 0 1
Mubadala 7 2 0 0 1 2
PTT 0 0 4 0 0 0
Valeura Energy 0 0 1 0 0 0
รวม 404 22 20 11 1 7
รวม 457 8

 

หมายเหตุ :

- WHP คือ Wellhead Platform
     - CPP&PP คือ Central Processing Platform และ Processing Platform
     - CP คือ Compression Platform
     - MRP คือ Mercury Removal Platform
     - FP คือ Flare Platform
     - MPU คือ Mobile Production Unit
     - LQ&QP คือ Living Quarter และ Quarters platform
     - FPSO คือ Floating Production Storage and Offloading
     - FSO คือ Floating Storage and Offloading

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 73,711,076
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 147,569